TÖMER

User Avatar
Free
tomer DİL KURSLARI

Bugün Türk dili, yaklaşık 12 milyon kilometre karelik bir alanda 220 milyon nüfusun konuştuğu, yüze yakın ülkede öğretiminin yapıldığı, kökleri tarihin en eski dönemlerine kadar uzanan, 600 bini aşkın söz varlığına sahip bir dünya dilidir. Geçmişi boyunca Çinceden Farsçaya, Arapçadan Macarcaya kadar pek çok dille etkileşim içerisine girmiş olan Türk dilinin bir kolu olarak yalnızca Türkiye Türkçesinin dünya dillerine verdiği sözcüklerin sayısı 11 binin üzerindedir.

Genel Türk dili olarak diğer dillere verdiğimiz sözcük sayısı ise 20 binin üzerindedir. Özellikle giyim, yiyecek, askerlik başta olmak üzere hemen her alanda çok sayıda Türk dili kökenli sözcük ile tarihte ve bugün Türk soylu halkların yaşadığı coğrafyalardaki Türk dili kökenli çok sayıda yer adı dünya dillerinde varlığını bugün de sürdürmektedir.

Dünyanın hemen her bölgesinde öğretimi yapılan, bilimsel araştırmalara konu olan, dünya dillerine katkıda bulunan Türk dili, en yaygın ve en köklü dünya dillerinden biridir.

TÖMER (Yabancılar için Türkçe) kurslarımızın içeriği, dört temel dil becerisin eşit ağırlıklı olarak geliştirilmesine dayalıdır. Bu beceriler:

  • Anlama (Okuma-Dinleme)
  • Yazma (Yazılı Anlatım)
  • Konuşma (Sözlü Anlatım)
  • Dil Bilgisi

TÖMER kurs programlarımız üç düzeyden oluşmaktadır. Her düzey birbirinden bağımsızdır. Üst düzeydeki bir kura katılmak için bir önceki kurda başarılı olmak gerekir.

Kurslarımıza kayıt olup, öğrenim görecek tüm adaylara gruplara yerleştirilmeden önce Türkçe Seviye Tespit Sınavı uygulanır. Adaylar sınav sonuçlarına göre seviyelerine uygun gruplara yerleştirilir.

Course Features

  • Lectures 0
  • Quizzes 0
  • Students 1
  • Assessments Self